2014. december 16., kedd

Netala: Telekkel, haragokkal


Telekkel, haragokkal

Telekkel, haragokkal
Békültem
Évekké, madarakká
Szédültem
Fázós álmaimba
Merészet képzeltem
Hogy megpihenhet
Otthonná élheti fel
Tartalékait, ki
Indulás-tarisznyájába
Annyi reményt
Fényt és magot
Halmozott fel
Félelmet, bizonytalan
Merszet, hogy
Érkezés-vágyával
Feleseljen Istennek
Kapjon jogot
És helyet
Nem tudva
Hogy a hegytetőn
A holdfényes égben
Minden halottat
Egyazon pompával
Temetnek

2014. december 16.
Netala


2014. december 12., péntek

Netala: Kellene végre nekem is


Kellene végre nekem is


Nem kellene végre nekem is hatalom után néznem?
Mégiscsak fura, hogy be kell egyszerűbbel is érnem
Nagymenő világok, dicsekvő álmok, tudom, meguntatok
Nekem szál virág, szél, ágak, zuhanás - süket kacajotok

Jaj, élhetetlen, jaj, törekvés nélküli vagyok
Nincs fokmérő a szolgaságra, irigységre, hagyjatok
Út mentén, dagadó sárban reszketőn-alamizsnás
Koldusnak, minek régtől gondoltatok, csizmás

Lábatok hátamon támasztva, vegyülök a sokkal
Tömeggé oldódók, közéjük sorolsz, sodorsz okkal
S ha majd merszedben oda térsz, szemembe bátran
Agyamba fürkész mosollyal kémlelsz, te leszel hazátlan


2014. december 12.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

2014. december 10., szerda

Netala: Indultam, indultál


Indultam, indultál

Indultam csodaváró
Nagy, pesti éjszakámba
Fejembe tódult emlékeim
Valamennyi
Álom-remélt
Hitegető vágyakozása
Bizonytalan várakozás
Íródott
Mámoraim
Örökkévalóságára
Valahol, nem messze
Alig-találkozásnyira
Indultál csodaváró
Nagy, pesti éjszakádba
Fejedbe tódult emlékeid
Valamennyi
Álom-remélt
Hitegető vágyakozása
Bizonytalan várakozás
Íródott
Mámoraid
Örökkévalóságára
Aztán kiderült
Nincs közös
Nincs megosztás
Nincs őszinte lájkolás
Csak érdek
Csak bukdácsolás
Ólomsúly öncsalás
Mert semmi közös
Semmi maradandó
Csak az, hogy
Indultunk csodaváró
Nagy, pesti éjszakánkba
Fejünkbe tódult emlékeink
Valamennyi
Álom-remélt
Hitegető vágyakozása
Bizonytalan várakozás
Íródott
Mámoraink
Örökkévalóságra
Azóta is szédül, csak szédül
Tévedéseink
Hitegető
Pest-éjszakai
Célja vesztett
Vágy-várakozása

2014. december 10.
Netala


Web: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

2014. december 8., hétfő

Netala: John és Michael


John és Michael

Nagyok voltak
Elhamvadtak
A tűzzel
Mely vassal

Gyilkol

Szíveden seb
Idelenn
Tudd
Ki él, soha
Nem idegen

Zenével gyújtottak
Lángot
Ébredni
Szunyatag világot
Dalba öntve
Mámorát
Padlóra öntve
Híg borát

Irigység és Félelem Úr
Tesz némaságot
Hallgat az
Űr

De a visszhang
Visz ár ellen
Szívekből szól
Ősi szellem

2014. december 6.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

Netala: Ki vagy te


Ki vagy te?

Ki vagy te, ki hazugságokkal jössz
Gátlástalan merszed érdekévé hogy kötsz
Illúzió-mester, porondra, ha hívod
Bohócok játékát csáb-arcodra írod


Tudd, nincs igaz megbocsátás
Hiába a tiszta, magad-önámítás
Tetteid beszélnek, intravénás a hit
Öncsalásod vérzõ mocsarába, hogy vitt

Látom torzult, homályos álarcod
Döntés nélkül vívod veszett-kutya harcod
Jaj, hogy kell játszanom, hogy talán megértsem
Ravasz mámorodhoz soha fel nem értem

2014. december 5.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

Netala: Nincs hasznom


Nincs hasznom

Nincs hasznom, nem méretik a teher
Mi vagyok világ hátán, nincs jog
Mely leteper, a gondolattal megfog:
Adj, fuss, tégy hitet százezerszer


Nincs hatalom, mely fölém helyez
Lázálmot, elvetélt kegyelmet, kever
Mézet, mérget, kifoszt, rabol, szerez
Vágy-mosoly hazugsággal delejez

Nincs megszokás, helyettem éljen
Megalkuvás halállal, félszeg félsszel
Nem árulok hajbókot mocskos kézzel
Tudja, érzi, kell, hogy nagyon féljen

2014. december 4.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

Netala: Bécsből Budapestre


Bécsből Budapestre

Csoszogó lépésed fájdalom-iszonyat
Túlerőltetted minden ép izmodat
Kacag a szél, gyanakszik a bíró
Itt jön egy eszetlen, terhet rosszul bíró


Lábtörős, kihagyós aszfalton kerülnek
Értetlen sofőrök, rajtad jót derülnek
Orrod elé ne nézz, köddé, ha zsugorodsz
Táltosként képzelegsz, még tán megzavarodsz

Gyermekek tartják fázós érintésre
Lelkesen kezüket, bólintasz intésre
Gombócból is sok, folyton csak ezt hallod
S magadnak tán soha, soha be nem vallod

Egyszer, ha lefutod e lehetetlen távot
Holnap még nagyobb reményekkel álmodsz
Ötszázhúsz, mondani lehet, tán, hogy nem sok
Dőlsz hátra ülésen, álmosan nyújtózkodsz

Csípőssé gyorsulsz aludni rest széllel
Kavicsot talpad már réges-rég nem észlel
Eszed pörögve jár, megbolydult, vad rokka
Hogy került cipődbe, s mikor aszfalt mocska

Hinnéd, hogy várandós vággyal vár valaki
Utad végeztével dicshimnusz tölti ki
Menetleveled az örök valóságba
Futsz, futsz végtelenként egy másik világba

2014. december 4.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

Netala: Csend-osonva


Csend-osonva

Illatod vízmosás volna
Vágyam cseppekké gondolna
Szemedre, ha álmom hullna
Ébredésed rajtam múlna


Tétovázva, csend-osonva
Belém bújnál, magadra vonva
Nem érne el fázós sodra
Életedre nem rakódna

Annyi minden, világ mocska

2014. december 3.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

Netala: Ritmikus gimnasztika


Ritmikus gimnasztika

Mindenkinek igent mondok
Szélhámosok és bolondok
Gyertek hallgatni kéj-zenét
Félelmünk zuhanjon szerteszét


Addig élvezd, amíg élhetsz
Engem is magaddal mérhetsz
Nincsen jövőm, nincsen múltad
Kötődésünk széjjel dúlhasd

Ágyak, takarók és párnák
Meztelenségedbe zárnád
Testünk, lelkünk rezdülését
Villám-kísért égzengését

Mindhalálig zene szóljon
Hajunkba szabadság túrjon
S ha majd bezár az üdv-bazár
Szétkent álmod, ha körbezár

Ugyan, ki ébred melletted
Ruhád, ki előtt levetted
Soha ne bánd, kész a leltár
Egyikünket sem érte kár

Én majd erre, te meg arra
Emlékezés tiltott partja
Széjjelmossa nem-volt álmunk
Menekvés a tartozásunk

2014. december 3.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

Netala: Ezer tagadás


Ezer tagadás

Ezer tagadás és ezer megbocsátás
Százezer átok és mégtöbb aláztatás
Mindez kevés, hogy elpusztítsam...
Áldom

Fényben fürdő lábnyomod fodrát
Egymásra ébredésünk
Víztükrén a sodrást
Mely hozzád vezette keresésem
A bátortalan talányt
Hogy egy anyag gyúrt
Bolond, hiszékeny követőddé lettem
Adni, ha tudtál, elvártál
Magányod sírásává váltál
Tudom legrejtettebb mosolyod
Érzem félős, féltett
Ragaszkodásod
Ismerem minden ravaszkodásod
Látom, mit ember nem látott
Képzelem, mit
Isten meg nem álmodott
Egy olyat, mint én
Ugyanazt kerested
Akárcsak én

2014. december 2.
Netala


Web: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

2014. december 2., kedd

Netala: Kék, vörös, zöld


Kék, vörös, zöld

Kék, vörös, zöld fények
A karácsony ünneplői
Évszakok emlékbe foglalói
Csordulnak évek zuhanó
Melegségébe
Fűtött szobák
Önzés-végtelenjébe
Megáll a lét, körültekint
Bólint:
Jól van így!
Ne törődj a zivataros
Átfagyott, anyátlan
Terekkel
Adventről vonyító
Didergő, kivert
Gazdátlan ebekkel
Jó ez a szeretet-csend
Körötted őrangyalok
Lebegnek
Együgyű hálaimát
Rebegnek
Örök biztonságról
Hitegetnek

2014. december 2.
Netala


Web: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink

2014. december 1., hétfő

Netala: Törékeny áhítatban


Törékeny áhítatban

Törékeny áhítatban fürdet
Időtlen bizalomba ringat
Telelős ágon tétova levél
Hullani kész, jégeső áztat
Szétzúzott vágy kél
Lelkekként szállunk át
Lerázzuk szárnyainkról az igát
Tükrös tavak ég alján merülve
Vakító villanás szelekké terülve
Zuhanunk patakként csobogó
Emlékes nyaraink ág-bogán
Apáké e táj, fakuló kék egén
A szivárvány nem fut át
Anyás-kacajos holnapok
Boltja fölött órák, csillagok
Malmai… Zakatolásuk
Örök némaságává értünk

2014. december 1.
NetalaWeb: http://netala.net/ 
Fész: https://www.facebook.com/csenkiralylaszlo
Új mesekönyvem  
Sztorka Viával (FaceBookon: Szilvia Pásztorka) közösen írt verseink