2014. augusztus 31., vasárnap

Netala: Talán hozzád szól


Talán hozzád szól


Talán hozzád szól imám
Nincs válasz, csak a visszhang
Látnálak: igaz Istent! Innám
Szavad áldását, öntött harang

Netala: Álmodj


Álmodj


Álmodj színészt, álmodj szélvészt
Barangolj poros tájakon
Pihenj meg pókhálós tűzfalon
Érezd a fázóst, a pergőt, a tűzvészt

2014. augusztus 30., szombat

Netala: Életek színpadán


Életek színpadán

Fátyol-függöny-mámor hangokat ereszt át
Kint éjféli óra, megvadult rab-világ
Szenvedés hangjai mozi-visszajátszón
Tisztuló vér folyik patakokban vásznon

Netala: Mályvaszín hajnalban


Mályvaszín hajnalban


Mályvaszín hajnalban ébredés tündére
Kecsegtetsz erősen, el nem múló vággyal
Eggyé váljak nappal, a kelő világgal
Heggyel, zuhanással - érkezzek megtérve

2014. augusztus 29., péntek

Netala: A régi, piaci utcán


A régi, piaci utcán


Még zakatol a zötyögő villamos
A májsegy mozi előtt
Emlékszem
Amnéziás éjszakánk
Másnap délelőttjén
Meséled
Kézen fogott édesapád

Netala: Porszemet úgy kap fel


Porszemet úgy kap fel


Porszemet úgy kap fel forgószél
Esténként ősök lehelete úgy mesél
Száraz borban a pince úgy üzen
Vesztett játszmák parázsló tüzeken

2014. augusztus 28., csütörtök

Netala: Éjszakákba mosódó


Éjszakákba mosódó

Éjszakákba mosódó lelkem
Fáradt, felhőjárta szellem
Kéklő szivárványként látszom
Hazug szabályokkal játszom

2014. augusztus 25., hétfő

Netala: Áldásosztón


Áldásosztón


Áldásosztón megy a nyár
Fagyhalállal jön a tél
Minden élet elvetél
Befagy a tó a tanyán

2014. augusztus 20., szerda

Netala: Téllé álmodott


Téllé álmodott


Téllé álmodott kutyaugatásban
Átfagysz, mint éji lehelet
Szobám függönyös fénykörén
Csendként didergő, néma felelet

Netala: Ki mondta


Ki mondta


Ki mondta, hogy visszavárj
Sáros, eső mosta láthatár
Ne kövess, kötekedő szemlélő
Nem szappanopera, mi fotelból nézhető

2014. augusztus 19., kedd

Netala: Ne találgasd ki vagyok!


Ne találgasd ki vagyok!
Ars-poetica

Végtelenül egyszerű ember vagyok
Nehéz eset, ha versem, lelkem
Érteni akarod
Csak akkor olvass, ha felkészültél válni
Régi életekből újat…
Kelepcéből végleg…
Kitalálni


2014. augusztus 19.
Netala


Netala: LélekvándorlásLélekvándorlás


Elengedhetnélek, hisz vadul
Egymás húsába vájtunk
Szabadíts meg, hisz nem
Befejezésre vártunk
Tündérálmokat teremteni

Netala: Nem tanultam


Nem tanultamA versírást nem tanultam
Csak ösztönből próbáltam
Nem vitt rá magányos lelkem
Hogy Parnasszus havát figyeljem

2014. augusztus 18., hétfő

Netala: Mivé válsz


Mivé válsz?

Mivé válsz, ha már semmi nem maradsz
Vágy-remény, ostoba véget érőn
Vers-palotám ablakáig érőn
Futó gaz szárán emlékként tapadsz

2014. augusztus 15., péntek

Netala: Hogyan isHogyan is


Hogyan is martuk meg egymást
Egy utolsó szóval a sosem volt nászt
Meggyalázva minden lépést
A titkon őrzött, sebet és féltést

2014. augusztus 14., csütörtök

Netala: Vitatkozz, acsarkodjVitatkozz, acsarkodj


A tanulságok mind lerázva
Utazó légy, ne útszéli árva
Vitatkozz a léttel és acsarkodj
Könnyelmű lányt soha ne engedj magadhoz

2014. augusztus 13., szerda

Netala: MegmártóztamMegmártóztam


Megmártóztam félelmek tavában
Hittem a szivárvány szavában
Megbújva jövő dallamában
Egy hangban, ezernyi lángban

2014. augusztus 12., kedd

Netala: Nincs búcsúm Robin WilliamstőlNincs búcsúm Robin Williamstől


Vajon összes lehetséges életedet eljátszottad már?
Mindet végig, terv szerint? És a zseni-király?
Ki volt a dilettáns, ki ilyen véget varrt rá?
Miért hallgattál kóklerek, düh-zakatolt álmaira?
Vagy saját ötletből vetetted magad a semmi partjaira?

Tudod, nehéz lesz most nélküled, mert tudtuk
Van még rajtunk kívül, ott, hollwud egén is egy
Egy nem-birka, csillag-törekvő, értő szellem
Kit az a Nagy Valami fényes lehetőségekkel vert meg

Nem szeretném sorsodban látni sorsom zuhanását
Ne akarjam tudni, hogy egy alomba szült a lelki anyánk
Légy csak idegen, én maradok még, bár okát
Nem tudom, nem érzem, csak, hogy konokság-vérem kivár
Hadd csikorgassam kicsit még csökönyösségem fogát


2014. augusztus 12.
Netala


Ide kattintva az Undergound kiadónál megtalálod közös kötetünket.


2014. augusztus 9., szombat

Netala: Felhőkarcoló mélységFelhőkarcoló mélység


Alattad felhőkarcoló mélység
Feletted a felhőtlen, közönyös ég
Pergő kőpor, kezed, lábad kapaszkodna
Menekülésed ellen minden összefogna

Érzed, még pár lépés, de út sehol
Lábad megcsúszik a meredek sziklafalon
Ne nézz le, ne akard átélni, látni
Ne akarj mindenáron kiabálni

Összeszorított foggal pihen az omlás
Nem hang-zuhanás az igazi feloldás
Csend-erő zúzza szét gondolatod
Szorítsd meg, tedd rá félszeg akaratod


2014. augusztus 9.
NetalaIde kattintva az Undergound kiadónál megtalálod közös kötetünket.


2014. augusztus 8., péntek

Netala: Alkoholballada


Alkoholballada 

Elringat melegség illatával
Bódult tudatom utolsó szavával
Vágyak osonnak térdeplőn előtte
Eladtam magam, tudom jóelőre

Emberség, féltés tiszta ész
Minden sötét birodalmába vész
Fázósan rezdülő hajnal
Messze még a liliomlugasban

Útjára indul e fura lény
Kiből bohócot csinál vad, éji mesém
Vágyat tűzzé oldó erjedés
Maligán fokba mártott feledés

Cikázó, vibráló semmi-álom
Jöttét esténként remegve várom
Összenőttünk, ő meg én
Pohár alján a kialvó fény

Hosszan ígér és marasztal
Meg, jaj, soha nem vigasztal
Újra és újra kezd a talány
Hogy ma ismét enyém lehet a lány

Rózsaként fut eszmélet ablakán
Földre zuhanásokban színpompás virág
Megszédült, feltüzelt élet
Soha, de soha többé már nem félek

Add kezed ráncos keze helyén
Otthonnal végződne tán e kis költemény
Ej! Rövid történet, ne törődj vele
Egy italbolond jelentéktelen, tucat-élete2014. augusztus 8.
NetalaIde kattintva az Undergound kiadónál megtalálod közös kötetünket.Netala: Kitalált lányKitalált lány


Esőmosta, sáros utcán
Követ a napba távozott lány
Felhők felett száz szivárvány
Sikolt az életem után

Vándorlásban megfáradva
Minden álmomat feldúlva
Szaladok lába nyomán
Lépteim szállnak puhán

Faggyal, köddel is dacolva
Semmiből tüzet csiholva
Hallgatózom hazug szaván
Elmerengek vágya dalán

Száz szirom nyíl mámor tüzén
Kézfogása virágfüzér
Hozzá bújnék életen át
Érinteném minden arcát

Káprázat ő, viharos szó
Mesékből pergetett orsó
Ködből jőve illattá vál
Otthont, álmot sosem talál

Szellőjárta éveken át
Vár a holdba távozott lány
Szemeiben sosem-volt vágy
Minden éje örökös vád


2014. augusztus 7-8.
NetalaIde kattintva az Undergound kiadónál megtalálod közös kötetünket.2014. augusztus 2., szombat

Netala: Gyermekkorom esőcsatornáibólGyermekkorom esőcsatornáiból

Gyermekkorom esőcsatornáiból sok víz lefolyt
Más-más ereszek alján gyűlt az égi üzenet
Labdarózsáink mesebeli könnytől áztak, mosolyt
Ragasztott gondolatainkra, fénytől ragyogó szemeket

Csodálkozásunk a legnagyobb kincs, mikor jégeső
Veri virágok csend-szeretettel vetett otthonát
Nem érti gyermeki elméd, miért zokog félreeső
Kis szobádban erejét, szerelmét vesztett édesanyád

A krumplibogár csíkos háta ellenséget nem jelez
Földigiliszták kettévágva duplán folytatják az életet
Csak mi, emberek sűrítjük emlékes szavakba magunk
Mindaz, mi hozzánk nő, hozzá semmit nem adhatunk

Nagymamám tanítása cseng fülemben - elkapott szó -
Menyét oktatta tanítva; nőnek a szerelem sosem jó
A férfi dolga, hogy bajt, fájdalmat hozzon, okozzon
A feleség, szül, nevel, tűr, reményt otthonná oldozzon

Mennydörgés, jégeső, villámdúlta vad folyók
Gyermeki lényem oldoz, bogoz, megfejti a tudni valót
Hogy nincs félelem, nincs harc, csak halk várakozás
Hogy mindent eldönt, megad, onnan fentről valaki más2014. augusztus 2.
NetalaIde kattintva az Undergound kiadónál megtalálod közös kötetünket.Netala: Tavakon ringóTavakon ringó


Tavakon ringó reggelekkel
Ébresztlek türelmes sejtelemmel
Kísértesz édes emlékeddel
Biztató, vigyázó szemeddel

Amikor fényes csillagot látunk
Holdfényes füvekben sétálunk
Átvirrasztott éjszakáink
Jelenné illan boldogságunk

Szívünkben hűség csendje csendül
Végtelenség álmába lendül
Lábunk életté, tánccá perdül
Fájó lelkünk vágyakká rezdül

Daloddal ékes szivárványban
Áldássá oldódó világban
Arcodon tükör látomással
Élhessek igaz álmodással


2014. augusztus 2.
NetalaIde kattintva az Undergound kiadónál megtalálod közös kötetünket.


Netala: Alkonyokban jössz


Alkonyokban jössz
szonettAlkonyokban jössz felém lenyugvó nappal holdként őrző est-sátorában
Tűztánc jelt vet, égen a fény, távolból lég-suhanó lelkekkel felüzen
Mit ér, ha mindez káprázat, kitalálás, lelken hatol át, kint nagyüzem
Dúl, bent szerelem gyúl, félhetnék, meglel az érzés vágyam éj-távolában